சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் புவி சமநிலை தொடர்பாக இளம் விஞ்ஞானிகளை ஊக்கப்படுத்தும் வெமா (WEMAAA)

இந்தியாவில் முதன்முறையாக நூற்றுக்கணக்கிலான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஒன்று கூடி, சமூக முன்னேற்றம், பொருளாதார வளர்ச்சி, விவசாய துறையின் புத்தாக்கம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய…

கேப்ஸ்யூல் நிறுவனத்தின் புதிய கேரவன் அறிமுகம் நவீன வசதிகளுடன் கேரவன் வேன்

சென்னையை சேர்ந்த “கேப்ஸ்யூல்ஸ் ஸ்மார்ட் வெகிக்கிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ” நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. கேரவன் வாகனம் வடிவமைப்பில் பல்லாண்டு அனுபவம் மிக்க “கேப்ஸ்யூல்” நிறுவனம் நவீன…